Fastighetssystem för hantering av bostäder och kommersiella fastigheter för

Fastighetsägare, Förvaltare & Bostadsrättsföreningar.

Noga funktionsanpassat och komplett för mindre fastighetsägare med fokus på användarvänlighet. Enkla guider att följa och tydliga funktioner. Kunderna har oftast mellan 5-50st uthyrningsbara objekt.
Läs mer...

För stora och mellanstora fastighetsägares behov av ett heltäckande system med enkla guider att följa. Komplett system för förvaltningar med 50-500st objekt. 
Läs mer...

För stora fastighetsägare och förvaltare där funktionaliteten är viktig och sparar tid i stora volymer. Arbetsprocesserna är förfinade och utbyggda till att vara mer avanserade. För kunder med 500-10000st objekt.
Läs mer

Vi guidar och vägleder våra kunder oftast via webbmöten eller kundbesök för att kunna ge våra kunder en så välanpassad lösning som möjligt. Kombinera systemlösning med våra tilläggsmoduler och konsultationer/utbildningar med en tydlig och kompetent kundsupport så hoppas vi att ni också blir nöjda. 

Helhetslösningen - tilläggsmoduler som sparar tid åt våra kunder -genom att förenkla och integrera arbetsprocesserna!

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning innebär kostnadsbesparingar genom kontroll över standarder på material och utrustning i lägenheterna, lokalerna eller i fastigheten. Dessutom hanteras besiktningar, felanmälningar, åtgärder, rondering och underhållsplanering. 
Läs mer...

Felanmälan

Felanmälan via internet är ett helt webbaserat verktyg för dig som på ett effektivt sätt vill hantera hyresgästernas felanmälningar via hemsidan, direktintegrerat in till fastighetssystemet dinafastigheter.

Läs mer...

Integration Visma Administration

Bokföringsunderlaget i dinafastigheter förs över till Visma Administrations huvudbok automatiskt utan handhavande. Det gör administrationen enklara och än mer tillförlitlig för våra kunder.
Läs mer...

Fastighetsägarna dokument

Fastighetssystemet dinafastigheter är integrerat till Fastighetsägarna Dokument.
Läs mer...

Intresseanmälan

Intresseanmälan via internet är ett helt webbaserat verktyg för dig som på ett effektivare sätt vill hantera potentiella hyresgäster som visar intresse för dina bostäder eller lokaler. 
Läs mer...


 

Bostadsrätt

Tilläggsmodulen för Brf-administration innehar specifika funktioner för den ekonomiska förvaltningen av en enskild bostadsrättsförening eller förvaltningsbolaget som förvaltar flertalet externa bostadsrättsföreningar.
Läs mer...

Mobil besiktning

Med mobil besiktning  utförs besiktningar direkt i en mobil enhet.

Finns för dinafastigher 3.
Läs mer

Integration Fortnox

Nyhet! Koppling till Fortnox finns nu till våra samtliga fastighetssystem
Läs mer...

e-faktura

Med e-faktura kan våra kunder erbjuda sina hyresgäster att erhålla sina hyresavier från dinafastigheter direkt till sin internetbank. 
Läs mer...

Boendeportal

Vår boendeportal har släppts till dinafastigheter 3. Detta är en hemsida för boende som via inloggning exempelvis kan se sina avidetaljer, avtal och uppladdade dokument samt ändra sina kontaktuppgifter.

Läs mer...

Mobil info

Mobil info ger din personal eller leverantörer aktuell information från dinafastigheter direkt i mobiltelefonen eller surfplattan. Utför åtgärder och felanmälningar och synkronisera med kontoret automatiskt.

Läs mer...
 

Inläsning förbrukning

dinafastigheter kan läsa in filer innehållande förbrukningsdata. Filen innehållande tex. elförbrukning, eller annan förbrukningsdata, som för en viss period läses in på respektive hyresobjekt.
Läs mer...

Förvaltarportal

Till förvaltarportalen kan du exportera dokument och rapporter från dinafastigheter. Ni kan ge kunder åtkomst via individuella logg in.
Läs mer