DinaFast med hus digitalt
  • 700 fastighetsbolag och förvaltare använder dinafastigheter.
  • Våra kunder hanterar allt från 10 objekt till 16 000 objekt.
  • Vi är förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga regioner. 
  • Support och programuppdateringar ingår.
  • Vi har en egen förvaltning och förstår kundens behov. Därmed kan vi utveckla en systemlösning som är användarvänlig och samtidigt komplett. 

dataskyddsförordningen GDPR

Dinafastigheters programvara är anpassad enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Detta innebär bland annat att vi har utökat funktionaliteten för att:

-        Enkelt rensa bland avflyttade boende/hyresgäster
-        Snabbt ta fram rapport på registrerad boendeinformation


Sedan tidigare finns funktioner för att ändra namn och personuppgifter på boende, ta bort hyresgäst och ta bort inaktuella avtal.
Mer information om rutiner och Personuppgiftsbiträdesavtal i de fall detta krävs finns på vår användarsida. Kontakta oss om ni önskar logg in uppgifter: kundsupport@dinafastigheter.se
 

Samarbetspartners

förmånsleverantör till Fastighetsägarna förmånsleverantör till Fastighetsägarna

Vi är förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga regioner. Vårt förmånsavtal innebär att Fastighetsägarnas medlemmar har en rejäl rabatt på fastighetssystemet dinafastigheter. Kontakta oss för ytterligare information vad förmånsavtalet innebär för dig som medlem i Fastighetsägarna. Läs mer om dina medlemsförmåner på här:
www.fastighetsagarna.se

Vi samarbetar med Visma Software. Ledande leverantör av administrativa ekonomisystemlösningar i Norden. Fastighetssystemet dinafastigheter är kopplat till både Visma Business och Visma Administration. Kontakta oss för mer information om hur kopplingen underlättar för dig  som har både dinafastigheter och Visma. Läs mer om Vismas produkter på www.Visma.se

Vi kommer att integrera mot Fortnox bokföring framöver med automatisk överföring av bokföringsunderlag. Fortnox utvecklar webbaserade programvaror sedan 10 år. Enkelt, bekvämt och ekonomiskt med webbaserade programvaror. www.fortnox.se

Om oss

Vi på Fastighet & IT Kompetens har många års erfarenhet av utveckling av fastighetssystem i ledande positioner. Vi bedriver fastighetsförvaltning operativt i eget fastighetsbolag inom koncernen. Såväl bostadshyreshus som kontors- och industrifastigheter.

 

Visionen

Vår verksamhetsidé är att erbjuda fastighetsägare och andra fastighetsföretag Sveriges bästa fastighetssystem till många kunder som är fullt nöjda.
Detta som förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga regioner.
Fastighetsägarna rekommenderar Fastighetssystemet dinafastigheter till samtliga sina medlemmar.

"Vi vet hur fastighetsägare arbetar och vi har en idé om hur fastighetsägare vill arbeta i sitt fastighetssystem. Kunskapen hämtar vi från en lång och gedigen erfarenhet av utveckling av fastighetssystem och en egen fastighetsförvaltning samt via samarbetspartners och andra fastighetsägare".
Björn Kidmark "Fastighet & IT Kompetens Sverige AB

Vi har förmånen att via samarbetsavtal med Fastighetsägarna ha tillgång till personal med specialkompetens och medlemsföretag som är behjälplig i utvärderingen av programmet. Samarbetet innebär att vi i utvecklingen av programmet får tillgång till Fastighetsägarnas kunskap och erfarenhet. Samarbetet innebär inte att Fastighetsägarna äger eller utvecklar dinafastigheter.

Följande regioner är anslutna till samarbetsavtalet:
Göteborg Första Regionen, Stockholm, Mittnord och Syd.

Förtroendet från Fastighetsägarna i Sverige ser vi på med respekt och tillförsikt.

Citat från kunder

Norelius fastighetsförvaltning och LN Fastigheter är två fastighetsbolag som äger små och medelstora fastigheter i strategiskt utvalda områden i Tranås.
Affärsidén är att förvalta hyreslägenheter och lokaler i Tranås centrum, vilket är kärnverksamheten och den bedrivs genom en nära relation till hyrestagare på både lägenhet- och lokalsidan. Hyresgästerna skall alltid ha möjlighet att komma i kontakt med ägarna för felanmälan o dyl. Företaget är engagerade i TFFT (Tranås fastighetsägare för tillväxt) samt Fastighetsägarna, där det skapas möjligheter för nya affärsrelationer samt arbetas för ökad tillväxt i Tranås. Läs mer

Hur resonerade ni inför köpet av ett nytt fastighetssystem?
Vi kände att vårt gamla system var otillräckligt dels utifrån att det inte stödde en integration med vårt ekonomisystem samt att det var återkommande problematik med registerhanteringen av objekten,reskontra osv. Vad vi sökte i ett nytt system förutom integrering till Visma som vi jobbar i, var även filhantering av inbetalningar från BGC. Vi ville även ha ett system som var enkelt och lättbegripligt eftersom vi snabbt ville kunna genomföra en implementering. Avslutningsvis så är vi företagare och ville såklart att systemet skulle vara prisvärt. Vi har sökt tittat och jämfört mellan flera alternativ men efter en rekommendation från vår banktjänsteman utifrån en annan kund till honom samt att DF uppfyllde alla våra krav så valde vi gå vidare med ert system.

Den första tiden med ett nytt system kan vara utmanande. Hur har ni upplevt detta?
Vi kände att inmatningen av data gick smärtfritt och var enkelt. De bitarna som vi fick tänka till kring var gällande filhämtning,momshantering och att lägga upp rätt kontoklasser. Här fanns bra underlag att läsa från er "dummie" och ihop med er eminenta medarbetare Emma så ser vi inte att vi haft någon större problematik kring något i processen.

Vad är er uppfattning om dinafastigheter som fastighetssystem?
Vi är helt nöjda med DF som emotser alla våra krav och även krav vi inte visste att vi hade. Även vår redovisningsbyrå är mycket imponerade över alla funktioner i programmet trots enkelheten i hanteringen.
 
Vad är er uppfattning om dinafastigheter kundsupport?
Supporten från er har fungerat ypperligt och Emma Arvsell borde prisas för sina fantastiska "know how" ihop med ett trevligt bemötande och en stark pedagogisk förmåga. Vi har heller aldrig behövt vänta på att nå er support. Detta är en fördel eftersom vi några gånger sökt er hjälp när våra revisorer varit på plats hos och vilka vi betalar för per timme.

Övriga kommentarer
Vi är mycket nöjda med DF och känner att det passar oss som är en fastighetsägare under expansion. Vi kan varmt rekommendera systemet till andra fastighetsägare.

Mvh,
Lenny Lindskog
Norelius fastighetsförvaltning/LN fastigheter ab

Läs hela inlägget »
2014-02-02
Annabostäder AB
2013-11-09
Handelshögskolan i Stockholm

Beställ nyhetsbrev

Affärsidé

Att utveckla, marknadsföra och sälja system till våra kunder för att de skall lyckas med en effektiv och kostnadsbesparande förvaltning.

Värdegrund

Fastighet & IT Kompetens värderingar i relationer med kunder, leverantörer, partners och uppdragsgivare är:

Vi agerar öppet och ärligt.
Vi agerar professionellt.
Vi gör alltid vårt bästa.
Vi lyssnar.

Miljöansvar

Vi är angelägna om att ta vårt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Vi tillhandahåller produkter som effektiviserar våra kunders processer och administrativa flöden, vilket påverkar miljön indirekt på ett positivt sätt.

Miljöansvaret tas av varje medarbetare som åläggs att kommunicera vår miljöpolicy internt och externt.

Återvinning
Avfall så som papper, emballage, färgkassetter till skrivare, elektronik samt batterier skall återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid det färdsätt som minst påverkar miljön. En rimlighetsbedömning görs också. Tex. tåg istället för flygresor. Användandet av alternativ till resor såsom vidoekonferenser och kundbesök via internet prioriteras. Vid resa med bil bör miljöklassad bil användas.

Inköp görs från miljöansvarsfulla leverantörer som tillhandahåller miljöanpassade produkter i den utsträckning det är möjligt.