DinaFast med hus digitalt

Dinafastigheters programvara är anpassad enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Sedan tidigare finns funktioner för att ändra namn och personuppgifter på boende, ta bort hyresgäst och ta bort inaktuella avtal. Vi har dessutom kompletterat med funktioner för att göra det lättare för er att rensa bland avflyttade boende samt ta fram vilken information ni har om boende.

Nya funktioner:
-        Rensa bland flera avflyttade boende/hyresgäster samtidigt. Detta utförs under Register – Inställningar – Databashantering och knappen ”jag vill avidentifiera ej aktuella boende”. Funktionen innebär att namn för ej aktuella boende ersätts med **** och personnummer med 000000-0000 (tänk på att starta om programmet efter ni gjort rensningen). 
-        Rapport Hyresgästinformation – presenterar vilken info ni har om boende.

Uppdateringen finns i programversioner nedladdade från och med 2018-05-15, Programversion 2.4.6705. 15618 och senare.
Ladda ner den senaste programuppdateringen här för att ta del av funktionerna.

Avisering i nya versionen dinafastigheter

Sammanfattning Nya dinafastigheter

Snabbare, smartare och ännu enklare - Påbörjad lansering 2017

Snabbare; Med kraftigt ökad prestanda och nya genvägar är programmet snabbare för användaren.
Smartare; Utgå från mina objekt och avisera en fastighet eller sänd e-post till samtliga hyresgäster.
Enklare; Nu kan du lättare hitta det du söker med nya sök- och filtreringsfunktioner

Vi har börjat att släppa en uppdaterad version av dinafastigheter 2. Med nya versionen av dinafastigheter möter ni ett uppdaterat gränssnitt. Användaren kommer känna igen sig i systemet men det blir ett lite annorlunda arbetssätt. Användaren utgår nu från mina objekt när olika moment utförs. Fördelen är att det ger en bättre överblick och att det går snabbare! Dessutom kan varje användare ha flera olika fönster öppna samtidigt och spara ner olika vyer av ”mina objekt”. Med ett nytt inläsningssätt av avier och avtal är nya versionen mycket snabbare. Nya versionen har börjat att släppas till dinafastigheter 2 kunder med SQL databas.

loading...

Nyheter i urval

Kraftigt ökad prestanda och snabbhet: Nytt snabbare sätt att läsa in avier och avtal.
Nytt uppdaterat gränssnitt: Modernare och framtidsanpassat
Flera vyer i programmet: Varje användare kan ha flera olika vyer öppna samtidigt.
Nya sökfunktioner: sök, sortera och filtrera snabbare direkt i mina objekt.
Egna rapporter i Excel: Sortera, filtrera och skapa egna rapporter
Nytt upplägg och genvägar möjliggör effektivare arbetssätt – utgå från ”mina objekt” vid avisering etc.
Bättre kommunikation med boende - Enkelt sända e-post eller brev till boende i en fastighet med utgångspunkt från mina objektbilden.
Smartare lösningar på befintliga funktioner
- Exempelvis skapa kopior när ett objekt läggs upp och använda dem som mall.
- Klicka på avin och skicka igen med e-post.
Kombinationsindex
Fler rapporter och selekteringsmöjligheter
Datumstyrd tillfällig aviseringsadress