Uppgradera till dinafastigheter 3

Systemkrav dinafastigheter 3 är SQL server 2017 (eller nyare)

dinafastigheter 3 är vårt senaste fastighetssystem. Systemet är anpassat för den lite större förvaltningen. I systemet finns ett stort antal både större och mindre nyheter. Framförallt har dinafastigheter 3 har en ny produktplattform för utökad prestanda och uppdaterat gränssnitt. Det behövs en konvertering av informationen och en del kontroller efter konvertering. På denna sida informerar vi om konvertering till dinafastigheter 3. 

Klicka här om du intresserad av att veta mer om dinafastigheter 3.
 

Inför konvertering

OBS! Som en förberedelse innan konvertering behöver ni eller er IT svara på frågorna i detta formulär.

Dagen innan er bokade dag för konvertering lämnar ni er databas till oss:
Ni kan antingen sända oss en backup av databasen eller kontakta supporten så laddar vi hem databasen. Var noggrann med att välja rätt backup. Sökväg till databasen finns i df 2 under register, inställningar och databashantering. 

Telefonnummer: 031-160 300.
e-post: teknisksupport@dinafastigheter.se

Från det att ni lämnat databas till oss kan ni logga in i dinafastigheter men endast titta i systemet.
En konvertering tar 1-2 dagar beroende på hur många tilläggsmoduler ni har.

Förberedelser innan konvertering - vi önskar att er IT kontrollerar följande*: 
- SQL är installerat. 2017 Std eller senare (info om SQL installation).
- SQL Management studio skall vara installerat.
- Att en Instans finns upplagd i på SQL servern där databasen skall återställas.
- Alla användare av dinafastigheter har tillgång/rättigheter till SQL servern.
- dinafastigheter har tillgång till servern med Teamviewer eller fjärrskrivbord samt rättigheter att återställa databasen på er SQL server.
- dinafastigheter har tillgång till Appl.servern om sådan finns.
- dinafastigheters personal har rättigheter att installera och uppdatera programmet hos er. 
- Programmet installeras av kundens IT på klienter eller applikations server innan konverteringen. Ni hittar installationsfil till nya versionen på DF 3 ANVÄNDARSIDA. Kontakta teknisksupport@dinafastigheter.se om ni behöver hjälp med installation.

* Om inte dessa förberedelser är gjorda vid konverteringstillfället förbehåller vi oss rätten att boka om konverteringen till en annan dag. I mån av tid kan vi mot timdebitering hjälpa till med detta.

SQL version? 
Vår rekommendation är SQL standard. Vi får en del frågor om SQL express som kan fungera, men det vi har upptäckt är att vid flera användare och vid mycket information i databas så har SQL express egna begränsningar för hur mycket minne man får utnyttja. Stäm av detta med er IT.

Efter konvertering

Återställning konverterad databas
Efter konvertering återställer vi databasen på er server och informerar er IT som ger användarna av dinafastigheter åtkomst till programmet. 

Kontrollera sökvägar
Om ni byter installationsplats för programmet efter konvertering behöver ni gå igenom sökvägarna i dinafastigheter under Inställningar och Sökvägar när programmet installerats.

OBS! Om ni har någon av tilläggsmodulerna Mobil info, Felanmälan via internet eller Intresseanmälan via internet behöver ni byta länk till webbsidorna efter konvertering. Se info längre ned på denna sida. 

Journal tas ut ackumulerat
För dinafastigheter 3 kommer alternativet att ta ut journal direkt tas bort.

Index
Tänk på att man genomför indexuppräkning under vyn hyresförändring. Nytt i df 3 är att man godkänner och utför indexuppräkningen. 

Om logga används på avin
Kontrollera inställningar för logga så att den kommer med på avin (se inställningar, avisering/avier generellt, logotype). 
Tips är att skriva ut en testavi.

Guide Förberedelser om ni har webbmodulerna

Mobil info, Felanmälan via internet och Intresseanmälan via internet.
Innan databasen lämnas för konvertering behöver eventuella intresseanmälningar hämtas hem från Intresseanmälan samt felanmälningar och åtgärder hämtas från Mobil Info och Felanmälan via Internet. 

Lägg till så att felanmälningar som kommer in via felanmälan via internet skickas till en e-post hos er, Verktyg - Felanmälan via internet. Det är för att fånga upp felanmälningar som inkommer från det att konvertering startat till dess att ny bytt länkarna.

Viktigt! Om ni har tilläggsmodulerna webb nedan behöver ni byta länk till landningssidan för dessa efter att ni mottagit konverterad databas:
 
Se bifogat dokument nedan för mer info om de olika stegen samt nya länkarna.

Kontakta dinafastigheters support om ni behöver hjälp efter konvertering.

Uppgradera till dinafastigheter 3

Det är en kostnad för överföringen av information (konvertering) motsvarande den tid vi lägger på konvertering och tester (prisexempel nedan). I och med att det är en helt ny programplattform behövs en konvertering av personal på dinafastigheter.
 
Vid övergång till nya dinafastigheter görs följande:
- Konvertering databas
- Hanteringen av index och procentuppräkning har ändrats i nya versionen och dessa kontrolleras.
- Det görs funktionstester.
- Testaviseringar.
- Webbgenomgång med fokus på nyheter i nya versionen.
- Återställning av konverterad databas på kunds server.

Prisexempel konvertering från df 2 med SQL:
1000 hyresobjekt är 8 400 kr
2000 hyresobjekt 10 400 kr 
moms tillkommer

Kontakta oss vid frågor via försäljning
 

Intresserad av att byta till dinafastigheter 3? 
fyll i formuläret nedan.

Introduktion till dinafastigheter 3

Med nya versionen av dinafastigheter möter ni ett uppdaterat gränssnitt. Användaren kommer känna igen sig men det blir ett lite annorlunda arbetssätt. Användaren utgår nu från mina objekt när olika moment utförs. Fördelen är att det ger en bättre överblick och att det går snabbare! Dessutom finns flera olika programvyer och användaren kan spara ner olika vyer av ”mina objekt”. Med ett nytt inläsningssätt av avier och avtal är nya versionen mycket snabbare.

1 mina objektvyn                                                 5 avtalsrad  
2 välj ägare                                                           6 avtalsinformation
3 markera objekt                                                 7 rapporter   
4 klicka på avtalsfliken