Intresseanmälan via Internet

Att använda produkten och därmed automatisera hanteringen av inkommande intresseanmälningar utgör en mätbar tidbesparing hos våra kunder.

Arbetsgången
En blivande hyresgäst anmäler sitt intresse av en lokal, bostad, p-plats eller annat objekt direkt via internet. Det ifyllda formuläret, vilket kan utformas efter varje kunds önskemål, importeras per automatik till köhanteringen i dinafastigheter. I köhanteringen matchas varje intresseanmälan mot lediga objekt där även resterande administration slutförs. Enkelt och bekvämt.

Låt oss effektivisera din verksamhet lite till.