DinaFast med hus digitalt

Integration Fortnox

Fastighetssystemet dinafastigheter kommer att lansera en koppling till ekonomisystemet Fortnox i samband med att vi släpper vår uppdaterade version av dinafastigheter. Kontakta oss för mer information.

Vid avisering och betalningar skapas journaler samt reskontraunderlag för ekonomisystemet. Kunden kan välja att föra över reskontran direkt eller ackumulera datan för överföring vid senare tillfälle.
Det går också att välja vilken period man vill föra över. Möjligheterna är många för att passa respektive kunds önskemål.