DinaFast med hus digitalt

Inläsning förbrukningsdata

Fastighetssystemet dinafastigheter stödjer flera format för inläsning av förbrukningsdata.
Vårt eget format finns beskrivet nedan.
Om vi inte stödjer just ert format så kan vi lätt skapa detta åt er.
Inläsning av förbrukningsdata sparar mycket tid åt kunden.
Filen tolkas av fastighetssystemet och matchas mot rätt objekt. Matchningen kan göras via objektets namn eller om Ni anger ett mätarnummer.
När tillägget är skapat kan ni välja om ni vill lägga detta på nästa aviseringsbara period eller tilläggsavisera avtalen direkt.

Välkommen att kontakta oss för mer information.