Felanmälan via Internet

Felanmälan är ett helt webbaserat verktyg för dig som på ett effektivt sätt vill hantera hyresgästernas felanmälningar via hemsidan, direktintegrerat in till fastighetssystemet dinafastigheter.

Produkten förenklar hanteringen av felanmälningar, en mätbar arbetstidsbesparing för våra kunder.

En komplett process.
Hyresgästerna felanmäler direkt på internet. Det ifyllda formuläret kopplas per automatik till rätt bostad/lokal/utrymme i dinafastigheter. Hyresgästen erhåller ett kvitto via e-post, om så önskas, och handläggaren kan direkt vidarebefordra anmälan till person eller företag som skall åtgärda felet. Administration av felanmälningarnas status görs i dinafastigheter. Enkelt och bekvämt.

Felanmälan kan även användas av dig som idag inte nyttjar fastighetssystemetdinafastigheter.

Felanmälan används antingen tillsammans med modulen Teknisk förvaltning eller separat.

Låt oss effektivisera din verksamhet lite till.

Kontakta oss för en demo över internet på telefon 031-160300