Sammanfattning dinafastigheter 3

Snabbare, smartare och ännu enklare

Snabbare; Med kraftigt ökad prestanda och nya genvägar är programmet snabbare för användaren.
Smartare; Utgå från mina objekt och avisera en fastighet eller sänd e-post till samtliga hyresgäster.
Enklare; Nu kan du lättare hitta det du söker med nya sök- och filtreringsfunktioner

Vi har börjat att släppa en uppdaterad version av dinafastigheter 2. Med nya versionen av dinafastigheter möter ni ett uppdaterat gränssnitt. Användaren kommer känna igen sig i systemet men det blir ett lite annorlunda arbetssätt. Användaren utgår nu från mina objekt när olika moment utförs. Fördelen är att det ger en bättre överblick och att det går snabbare! Dessutom kan varje användare ha flera olika fönster öppna samtidigt och spara ner olika vyer av ”mina objekt”. Med ett nytt inläsningssätt av avier och avtal är nya versionen mycket snabbare. 

loading...

Nyheter i urval

Kraftigt ökad prestanda och snabbhet: Nytt snabbare sätt att läsa in avier och avtal.
Nytt uppdaterat gränssnitt: Modernare och framtidsanpassat
Flera vyer i programmet: Varje användare kan ha flera olika vyer öppna samtidigt.
Nya sökfunktioner: sök, sortera och filtrera snabbare direkt i mina objekt.
Egna rapporter i Excel: Sortera, filtrera och skapa egna rapporter
Nytt upplägg och genvägar möjliggör effektivare arbetssätt – utgå från ”mina objekt” vid avisering etc.
Bättre kommunikation med boende - Enkelt sända e-post eller brev till boende i en fastighet med utgångspunkt från mina objektbilden.
Smartare lösningar på befintliga funktioner
- Exempelvis skapa kopior när ett objekt läggs upp och använda dem som mall.
- Klicka på avin och skicka igen med e-post.
Kombinationsindex
Fler rapporter och selekteringsmöjligheter
Datumstyrd tillfällig aviseringsadress