dinafastigheter 2 - funktionalitet för den mellanstora förvaltningen

dinafastigheter 2 ger ett unikt stöd för arbetsprocesserna och skapar därmed nya möjligheter för en effektiv integrerad hyresadministration för mellanstora fastighetsbolag. Ett komplett system med flertalet tilläggsmoduler.
Med samma användarvänlighet som i dinafastigheter 1 men med utökad funktionalitet för en komplett, enkel och smidig förvaltning. De flersta av våra kunder som har dinafastigheter 2 har 50-500st objekt.
Ett framgångsrikt fastighetssystem som hjälper till att komma ihåg och även effektiviserar arbetet för användaren - det gör dinafastigheter.

Funktioner - för att nämna några

 • Deposition
 • Tilläggsavisering på redan aviserad period
 • e-postavisering och påminnelser via e-post
 • Bildarkiv
 • Förskottsinbetalning
 • Avtal med % höjning bevakas
 • Automatisk indexreglering av avtal
 • Avi på inkasso
 • Behörighetsstyrning per bolag och funktion
 • Köhantering
 • Samavisering
 • Kvitta överbetald avi
 • Debiteringsfria månader
 • 10-månaders hyror
 • Sökfunktion
 • Dela upp lokaler när de uthyrningsbara ytorna förändras
 • Kom ihåg funktion
 • Nyckelhantering
 • Uppsägning av lokalavtal för villkorsändring
 • Dröjsmålsdebitering
 • Återbetalning
 • Dokumenthantering
 • e-post hantering av rapporter och avier
 • Brevmallar skapas och skickas till ett urval av hyresgäster
 • Bankgiro inbetalningar i BG-Max format, BGC-Invoice
 • Autogiro per fastighetsägare
 • Uppföljning service och underhållsavtal
 • Språkhantering på avier

Priset för dinafastigheter 2

Prissättningen är differentierad och därmed beroende på hur många uthyrningsbara objekt ni som kund hanterar i programmet och vilka moduler ni vill nyttja. 

Kontakta oss för ytterligare prisuppgifter, produktinformation och offert.

Vi är förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga regioner.
Fastighetsägarna rekommenderar dinafastigheter till sina medlemmar.

Support och Programuppdateringar ingår