Norelius fastighetsförvaltning och LN Fastigheter

Norelius fastighetsförvaltning och LN Fastigheter är två fastighetsbolag som äger små och medelstora fastigheter i strategiskt utvalda områden i Tranås.
Affärsidén är att förvalta hyreslägenheter och lokaler i Tranås centrum, vilket är kärnverksamheten och den bedrivs genom en nära relation till hyrestagare på både lägenhet- och lokalsidan. Hyresgästerna skall alltid ha möjlighet att komma i kontakt med ägarna för felanmälan o dyl. Företaget är engagerade i TFFT (Tranås fastighetsägare för tillväxt) samt Fastighetsägarna, där det skapas möjligheter för nya affärsrelationer samt arbetas för ökad tillväxt i Tranås. Läs mer

Hur resonerade ni inför köpet av ett nytt fastighetssystem?
Vi kände att vårt gamla system var otillräckligt dels utifrån att det inte stödde en integration med vårt ekonomisystem samt att det var återkommande problematik med registerhanteringen av objekten,reskontra osv. Vad vi sökte i ett nytt system förutom integrering till Visma som vi jobbar i, var även filhantering av inbetalningar från BGC. Vi ville även ha ett system som var enkelt och lättbegripligt eftersom vi snabbt ville kunna genomföra en implementering. Avslutningsvis så är vi företagare och ville såklart att systemet skulle vara prisvärt. Vi har sökt tittat och jämfört mellan flera alternativ men efter en rekommendation från vår banktjänsteman utifrån en annan kund till honom samt att DF uppfyllde alla våra krav så valde vi gå vidare med ert system.

Den första tiden med ett nytt system kan vara utmanande. Hur har ni upplevt detta?
Vi kände att inmatningen av data gick smärtfritt och var enkelt. De bitarna som vi fick tänka till kring var gällande filhämtning,momshantering och att lägga upp rätt kontoklasser. Här fanns bra underlag att läsa från er "dummie" och ihop med er eminenta medarbetare Emma så ser vi inte att vi haft någon större problematik kring något i processen.

Vad är er uppfattning om dinafastigheter som fastighetssystem?
Vi är helt nöjda med DF som emotser alla våra krav och även krav vi inte visste att vi hade. Även vår redovisningsbyrå är mycket imponerade över alla funktioner i programmet trots enkelheten i hanteringen.
 
Vad är er uppfattning om dinafastigheter kundsupport?
Supporten från er har fungerat ypperligt och Emma Arvsell borde prisas för sina fantastiska "know how" ihop med ett trevligt bemötande och en stark pedagogisk förmåga. Vi har heller aldrig behövt vänta på att nå er support. Detta är en fördel eftersom vi några gånger sökt er hjälp när våra revisorer varit på plats hos och vilka vi betalar för per timme.

Övriga kommentarer
Vi är mycket nöjda med DF och känner att det passar oss som är en fastighetsägare under expansion. Vi kan varmt rekommendera systemet till andra fastighetsägare.

Mvh,
Lenny Lindskog
Norelius fastighetsförvaltning/LN fastigheter ab