Annabostäder AB

Annabostäder

Äger och förvaltar fastigheter i Malmö/Limhamn, Halmstad och på Näset.
Den totala ytan är ca 27000 kvm och består till 85 % av hyresbostäder och 15 % lokaler.
Annabostäders strategi är att genom ett långsiktigt ägande, utveckling och förvaltning skapa attraktiva miljöer för våra hyresgäster. Ledorden i verksamheten är trivsel, tradition, trygghet och långsiktighet vilket i sin tur ska leda till långsiktig avkastning och tillväxt.
Vår vision är att vara självklara valet för hyresgästen på våra utvalda marknader och att ha en stark närvaro i det områden där vi är verksamma


Hur resonerade Ni inför byte/köp av ett nytt fastighetssystem?

Vi stod inför en förändring av företagets administrativa rutiner. Tidigare hade en extern samarbetspartner hanterat bokföring och hela uthyrningsprocessen. Det system man då arbetat med kändes svårarbetat, svårtillgängligt och hade en tråkig ”användarmiljö”. För oss är den administrativa rutinen kring uthyrning och bokföring ny och vi sökte efter ett enkelt lättarbetat system som stödjer vår uthyrningsprocess och är självinstruerande. Det ska dessutom ha en trevlig och tydlig ” vy/design”. Framöver vill vi kunna koppla på en funktion som hanterar felanmälan och den tekniska förvaltningen. Vi tittade på allt från väldigt komplexa system med stor potential men kände att några var mer omfattande än vad vi var ute efter. Vi diskuterade också möjligheten att konvertera informationen från vårt nuvarande system till ett nytt och fick förtroende för att det skulle fungera bra med Dina Fastigheter.

Den första tiden med ett nytt system kan alltid vara svårt. Hur har Ni upplevt detta?

Konverteringen gick bra, dock hade det varit bättre att endast konvertera bostadskontrakt och lägga in lokalkontrakten manuellt. Ett bra underlag för konverteringen är viktigt. Likaså missade vi att lägga in rätt kontoplan i Dina Fastigheter vilket ställde till problem. MEN trots det tycker vi att det fungerat mycket bra och systemet lever upp till våra förväntningar och stödjer de processer vi arbetar med.

Vad är er uppfattning om DinaFastigheter som fastighetssystem?

Enkelt och lättarbetat. Självinstruerande när man väl är inne i utförandet av en uppgift. En manual som ännu mer övergripande beskriver de olika processerna/uppgifterna hade varit önskvärt. Detta vägs upp av en mycket tillgänglig, kompetent och tålmodig support! En önskan vi har, är ännu fler och bättre ekonomiska rapporter som vi använder mycket kring bokslut. Detta är redan utlovat av dinafastigheter. Sammanfattningsvis – vi är mycket nöjda och tycker att systemet är kul att arbeta i och att systemet som sagt driver/stödjer de processer vi arbetar med.

Vad är er uppfattning om Fastighet & IT.Kompetens AB som leverantör?

Vi tycker att vi har en bra fungerande relation med Fastighet & IT-Kompetens. Kommunikationen fungerar bra och vi upplever en lyhördhet till önskemål om förändring och förbättring hos kunden.

– dessutom charmerande!

Katarina Karyd-Hanscon

Martin Karyd

Annabostäder AB